Pracodawcy podkreślają, że obecne kwoty maksymalne kar administracyjnych są na zbyt wysokim poziomie, ich nałożenie może doprowadzić firmę do bankructwa, co pociągnie za sobą negatywne skutki dla kontrahentów i wierzycieli przedsiębiorcy. 
 
 
"Warto rozważyć aby wysokość kary uzależniona była m.in. od dochodów firmy a nie jej przychodów, a także, żeby nie prowadziła do upadłości firmy." - sugeruje Lewiatan - "Nałożenie bardzo wysokiej kary na podmiot prowadzący działalność gospodarczą może więc zachwiać jego pozycją gospodarczo-rynkową, a nadto wpływać będzie na jego reputację i wizerunek. Ponadto należy również podkreślić to, że wysokie kary pieniężne (sankcje administracyjne) stanowią działanie na niekorzyść kontrahentów i wierzycieli przedsiębiorcy, na którego kary takie są nakładane. Warto, aby takie czynniki były brane pod uwagę przy wymierzaniu wysokości kary." - tłumaczą pracodawcy w opinii opublikowanej na stronie internetowej KPP Lewiatan.
 
Jakie zmiany w prawie czekają przedsiębiorców w 2015 r.