MF podkreśla, że celem nowego rozwiązania jest wsparcie kolejnej grupy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), "stanowiących grupę szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID -19, będących leasingobiorcami".

Czytaj: Rzecznik MŚP apeluje o rekompensaty dla wszystkich firm dotkniętych skutkami obostrzeń>>

Z zapowiedzi resortu wynika, że gwarancje te będą udzielane zgodnie z przepisami Komunikatu Komisji z 20 marca 2020 r. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Gwarancje będą obejmowały transakcje leasingu finansowego i pożyczki leasingowej. Zakłada się obejmowanie gwarancją transakcji leasingowych wchodzących w skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych transakcji leasingowych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych transakcji leasingowych określa umowa zawarta pomiędzy BGK a leasingodawcą" - wskazał resort finansów.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, gwarancja będzie obejmowała nie więcej niż 80 proc. kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70 proc. kwoty udzielonej gwarancji objęte będzie regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Rozporządzenie ma obowiązywać do 31 grudnia 2021 r., co jest zgodne z terminem obowiązywania wskazanego Komunikatu Komisji Europejskiej.