- Większość tych ofert (40%) ma aktualnie cenę z przedziału 8-10 tys. w przeliczeniu na metr kwadratowy. W zasadzie nie ma ofert w cenie poniżej 6 tys. zł/m2. Ogólnie ich średnia cena ofertowa jest wyższa w porównaniu z cenami mieszkań również nowych, ale wybudowanych w latach 2000-2005 - mówi Monika Bazyl, konsultant w Reas.  Najniższe ceny całkowite mieszkań wybudowanych w latach 2006-2008 mieszczą się w przedziale 200-300 tys. zł. Takich ofert jest jednak tylko 3% (wszystkie z dzielnicy Białołęka w Warszawie). Jedna trzecia ofert ma cenę całkowitą z przedziału 400-600 tys. zł. Prawie jedną piątą część oferty stanowią mieszkania, których cena całkowita przekracza 1 mln zł. Są to głównie oferty z Mokotowa i Wilanowa. Powierzchnie nowych mieszkań w ofercie są bardzo zróżnicowane. Jest wśród nich ok. 8% lokali bardzo małych, o powierzchni 30-40 m2. Nie brakuje też dużych mieszkań o powierzchni ponad 100 m2, stanowią one 16% oferty i są to głównie mieszkania z Mokotowa i Wilanowa.

Jak wyglądają średnie ceny mieszkań w innych miastach w Polsce? Najwyższa średnia cena z ofert sprzedaży mieszkań na koniec lutego występowała w Warszawie: 9 262 zł/m2. W Katowicach i Bydgoszczy średnia cena ofert sprzedaży mieszkań jest ponad dwukrotnie niższa niz w stolicy (odpowiednio 4 223 zł/m2 i 4 331 zł/m2). Największy spadek ceny średniej w porównaniu z marcem 2008 nastąpił w Krakowie (-10%). W Trójmiescie i Poznaniu ceny ofertowe są o 6% niższe niz przed rokiem. Praktycznie nie zmieniły się ceny w Bydgoszczy – spadek o 1% w porównaniu z marcem ubiegłego roku. W Warszawie na srednia cenę 9 262 zł/m2 składa się miedzy innymi 30% ofert w cenie 6 – 8 tys. zł/m2 oraz 10% ofert w cenie powyzej 12 tys. zł/m2. Mieszkania w cenie poniżej 4 tys. zł/m2 stanowią spora część oferty w Bydgoszczy (36%), Łodzi (34%), Katowicach (48%) i Gliwicach (64%). W Sosnowcu stanowią ponad 90% ofert.

A jak kształtują się ceny wynajmowanych mieszkań, kupionych pod inwestycje? Z analizy Reas wynika, że najwięcej kosztuje wynajem mieszkania w Warszawie - srednia cena ofert najmu w przeliczeniu na metr kwadratowy wyniosła w lutym 50 zł. W okresie ostatnich czterech miesięcy średnie ceny ofert najmu spadły praktycznie we wszystkich miastach, najwiecej w Krakowie i Trójmiescie (o 7%). Najtaniej można wynająć mieszkanie w Bydgoszczy – średnio za 26 zł/m2. Na srednią cene ofert najmu 50 zł/m2 w Warszawie składa sie m.in. 18% ofert w cenie 30-40 zł/m2 a także 19% ofert w cenie powyzej 60zł/m2. Najtańsze oferty najmu (w cenie 10 – 20zł/m2) można znaleźć m.in. w Bydgoszczy (25% całkowitej oferty) W Krakowie, Wrocławiu, Trójmiescie, Katowicach i Katowicach przeważają oferty w cenie 30-40zł/m2. W Bydgoszczy większość stanowią oferty najmu w cenie 20-30zł/m2.