Bydgoski RDOŚ poinformował o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów ochrony dla siedmiu rezerwatów przyrody: Hedera, Skarpy Ślesińskie, Jar grądowy Cielęta, Wronie, Jezioro Łyse, Jar Brynicy i Reptowo.

Projekty zarządzeń są dostępne na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Uwagi i wnioski do projektów można składać do 18 sierpnia 2016 r. 

(GDOŚ/DL) 

Czytaj: Ekolodzy: potrzebne jest ekologiczne nawrócenie >>>