Książki LexisNexis poświęcone tematyce ochrony środowiska zainteresują zarówno pracowników administracji państwowej, co przedsiębiorców, działaczy ekologicznych, ale też właścicieli posesji. Autorzy LexisNexis - prawnicy, sędziowie i uniwersyteccy wykładowcy, przedstawiają temat całościowo, w sposób zrozumiały dla każdego.

Sztandarową pozycją LexisNexis z tego zakresu jest "Prawo ochrony środowiska. Komentarz" Zbigniewa Bukowskiego, Ewy Czech, Karoliny Karpus i Bartosza Rakoczego.

Wydawnictwo LexisNexis podjęło też gorący temat, jakim jest Ustawa o odpadach, proponując komentarz Bartosza Rakoczego i Karoliny Karpus pod redakcją tego pierwszego. Praktyczne zagadnienia podejmuje też "Usuwanie drzew i krzewów" Bartosza Rakoczego, "Utrzymanie czystości i porządku w gminie w prawie polskim" tego samego autora czy "Prawo wodne. Komentarz" Mirosława Kałużnego.

Wiedza przekazana przez książki LexisNexis w las nikogo nie wywiedzie, ale o lesie też traktuje – tutaj polecamy dwie książki: "Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz" Wojciecha Radeckiego oraz "Ustawa o lasach. Komentarz" tego samego autora.

LexisNexis, dokładając wszelkiej staranności przy przygotowaniu publikacji, ma nadzieję, że pomogą one chronić środowisko naturalne w Polsce.