Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił normy jakościowe opału, które będą obowiązywać w dwóch najbliższych sezonach grzewczych. Od 1 lipca tego roku do 31 sierpnia 2019 roku dopuszczalne będzie stosowanie wyłącznie odpowiedniej jakości paliw stałych:
- węgiel powinien mieć następujące parametry jakościowe: udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o ziarnieniu 0-5mm poniżej 5 proc., wartość opałowa powyżej 26 MJ/kg, zawartość popiołu poniżej 10 proc, siarki – poniżej 0,8 proc.
- drewno spalane w kotłach, kominkach i piecach, kupowane lub pozyskane z innych źródeł, powinno zawierać biomasę o wilgotności w stanie roboczym poniżej 20 proc.

Krakowianie, którzy będą kupować węgiel na opał, powinni domagać się od sprzedawców dokumentów potwierdzających odpowiednie parametry zakupionego towaru, oraz aby zakup ten został udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). W przypadku drewna należy zabezpieczyć go we własnym zakresie przed zawilgoceniem.

Straż Miejska może w trakcie sezonu grzewczego weryfikować jakość używanych w domowych paleniskach paliw stałych (węgla i drewna). Dowody zakupów węgla i drewna powinny zostać zachowane do kontroli i okazania strażnikom.

Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Krakowa intensywnie wymieniają piece węglowe. W tym roku osoby wymieniające piec w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) mogą uzyskać zwrot do 80 proc. kosztów wymiany instalacji, w 2018 roku będzie to kwota do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

W Krakowie realizowany jest także Lokalny Program Osłonowy (LPO). Program zakłada wsparcie grup odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania. Zasady są proste. Mieszkańcy, którzy wymienili piec po 13 września 2011 roku na ogrzewanie proekologiczne, a ich dochód nie przekracza 3170 zł netto na miesiąc przy samotnym gospodarowaniu lub 2313 zł netto na miesiąc na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym, mogą otrzymać do 100 proc. dopłaty do różnicy kosztów ogrzewania. Wysokość dopłaty można obliczyć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Krakowianie, którzy wciąż są użytkownikami pieca węglowego, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu opału spełniającego wprowadzone przez Sejmik Województwa Małopolskiego normy jakościowe. Taka pomoc jest przyznawana w formie zasiłku celowego. Popularność LPO rośnie z roku na rok.

Co ważne, oba krakowskie programy wspierające wymianę ogrzewania na proekologiczne źródła grzewcze (PONE i LPO) mają najbardziej korzystne zasady finansowe spośród programów pogranicza źródeł niskiej emisji polskich miast. Dlatego też Kraków jest liderem wśród polskich metropolii w ramach wymiany pieców i kotłów węglowych. Z szacunkowych danych za 2016 rok wynika, że w Krakowie wymieniono 4,2 tys. pieców i kotłów, we Wrocławiu 1511, w Katowicach – 509, w Poznaniu – 343, a w Rzeszowie – 11. Te dane świadczą o tym, że krakowianie są najbardziej świadomymi ekologicznie mieszkańcami Polski.

Źródło: www.krakow.pl, stan z 27.04.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami