"To ogromny sukces, sukces przede wszystkim was czyli firm wodociągowych, kanalizacyjnych i oczywiście samorządów. Ale nie możemy spocząć na laurach. Teraz kiedy jesteśmy na finiszu nie można zaprzepaścić tylu lat pracy" – mówił Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska na konferencji poświęconej zagadnieniom zarządzania środkami spółek wodociągowych.

Realizacja inwestycji ujętych w KPOŚK pozwoliła na osiągnięcie, widocznych w całym kraju, efektów w zakresie redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych i biogennych. Wzrosła też liczba gospodarstw korzystających z oczyszczalni ścieków o ponad 11%, i na koniec 2011 r. wynosiła ona ponad 25 mln osób. "Kończymy teraz IV aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków i możemy stwierdzić co i gdzie trzeba jeszcze zrobić, poprawić abyśmy w 2015 roku mieli sukces" – dodał minister. Jako najważniejsze i najpilniejsze zadania wskazał przegląd granic aglomeracji. "Trzeba to zrobić już teraz" – podkreślił. Gminy mogą pozyskać środki na takie instalacje i w ten sposób wypełnić zobowiązania.