Most drogowy w Kostrzynie z uwagi na stan techniczny od wielu lat ma ograniczoną nośność do 7,5 tony, co wyklucza nie tylko ruch ciężarowy, ale i autobusowy. To ogranicza rozwój gospodarczy miasta i tej części regionu.

Na konferencji prasowej w Kostrzynie nad Odrą minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, sprawa budowy mostu nabrała tempa pod koniec 2016 r.

„We wrześniu 2017 r. po intensywnych negocjacjach przedstawiciele ministrów parafowali uzgodniony teks umowy (…) W związku z tym, że projekt umowy zawiera postanowienia dot. podatku VAT modyfikujące regulacje unijne w tym zakresie, konieczne było wystąpienie do odpowiednich organów, instytucji UE z wnioskiem ws. derogacji, a więc uzyskania zgody na wprowadzenie odstępstwa od regulacji unijnych i ten proces trwa od 6 do 12 miesięcy” – powiedziała Rafalska.

Dodała, że po uzyskaniu zgody UE na derogację możliwe będzie podpisanie wynegocjowanej umowy i wprowadzenie do porządku prawnego obu państwa. W Polsce taką umowę zatwierdza Rada Ministrów, a w Niemczech ratyfikuje parlament.

„Koszt budowy mostu zgodnie z programem inwestycji ma wynieść prawie 97 mln zł. Zgodnie z zasadą podziału kosztów, przyjętą w projekcie umowy, strona niemiecką poniesie koszty obiektu po swojej stronie, budowa mostu po stronie polskiej będzie finansowana z budżetu państwa” – powiedziała minister.

Niedawno minister infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów Inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości ok. 300 mln zł. Inwestycje te będą realizowane w siedmiu województwach, w tym dwie w Lubuskiem, a jedną z nich jest I etap budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31.

Dyr. zielonogórskiego oddziału GDDKiA Marek Langer poinformował, że budowa mostu granicznego i obwodnicy Kostrzyna to dwa różne zadania inwestycyjne.

„Szacunkowy koszt obwodnicy to ok. 185 mln zł. Ta wartość może ulec zmianie po wykonaniu koncepcji i w momencie, kiedy określimy dokładne przebiegi. W tej chwili trudno określić, jaki będzie miała ona przebieg” – powiedział Langer.

Dodał, że w przypadku mostu na Odrze finansowanie jest zabezpieczone od zeszłego roku.

„Czekamy cały czas na ratyfikację tej umowy. Kiedy będzie ratyfikowana, my mamy prawo przystąpić do realizacji” – powiedział Langer. Przekazał, że wykonaniem inwestycji zajmie się strona polska i są plany połączenia mostu z obwodnicą.

Burmistrz Kostrzyna nad Odrą powiedział, że budowa nowego mostu i obwodnicy będzie impulsem do rozwoju miasta i całego regionu.

"Nasze miasto dzięki planowanym inwestycjom ma szansę stać się ważnym węzłem transportu drogowego, kolejowego i wodnego na polsko-niemieckiej granicy" - dodał Kunt. (PAP)