8 listopada 2013 r. Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie dla dużego projektu pn. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego. Dzięki wsparciu unijnemu, w kwocie prawie 155 mln zł, powstanie nowoczesny zakład obsługujący ponad 370 tys. mieszkańców regionu konińskiego. Ze względu na dużą wartość przedsięwzięcia, unijny grant musiał być zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Projekt obejmie budowę zakładu do termicznego przetwarzania odpadów powstających na terenie Konina oraz gmin powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego oraz tureckiego. Instalacja będzie nie tylko utylizowała odpady, ale również wytwarzała energię elektryczną i ciepło, co spowoduje zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych. Dodatkowo w ramach projektu zrekultywowane zostanie 14 składowisk odpadów o łącznej powierzchni około 14 hektarów.

Projekt koniński jest piątym dużym projektem z sektora gospodarki odpadami zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Obecnie oceniany jest również projekt w Kielcach, a ostatni projekt – poznański – przygotowywany jest do przekazania do oceny Brukseli.

Źródło: www.pois.gov.pl