Prawo zabudowy zastąpi prawo użytkowania wieczystego. Będzie je można ustanawiać na okres od 30 do 100 lat na gruntach Skarbu Państwa, komunalnych i prywatnych. Projekt przewiduje, że umowa, na podstawie której powstanie prawo zabudowy, będzie musiała określać jasno cel gospodarczy, np. wybudowanie budynku mieszkaniowego, centrum usługowego, zakładu. Według Kamila Zaradkiewicza, autora projektu, członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, potem tylko w tym celu będzie można korzystać z nieruchomości. Podobnie jak przy użytkowaniu wieczystym osoba, która otrzyma to prawo, będzie płacić właścicielowi gruntu za to, że z niego korzysta. Wysokość opłat strony same ustalą w umowie. Prawo zabudowy będzie można sprzedać bez zgody właściciela gruntu, rozporządzić nim na wypadek śmierci, a także obciążyć hipoteką, np. w celu zaciągnięcia kredytu – zakłada projekt.
Co się stanie z istniejącym już użytkowaniem wieczystym? Tego jeszcze nie wiadomo. Na razie ścierają się w komisji kodyfikacyjnej różne poglądy. Jedni chcą pozostawić je do czasu, aż wygaśnie, inni stopniowo przekształcać w prawo zabudowy, czytamy w Rzeczpospolitej. Eksperci wskazują, że prawo zabudowy powinno być dużo tańsze od prawa własności. Inaczej jego ustanawianie nie będzie miało sensu, bo niewiele będzie się ono różniło od prawa użytkowania wieczystego.

Przypomnijmy, że do 31 grudnia 2012 roku można jeszcze skorzystać z przepisów dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Można liczyć na bonifikatę sięgającą nawet 99 procent oraz rozłożenie należności na 20-letnie raty. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydawana jest bądź przez starostę (w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa), bądź przez właściwe organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w przypadku nieruchomości komunalnych. Należy pamiętać, że decyzja wydawana przez te organy nie ma charakteru uznaniowego. Kto może przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości? Przede wszystkim osoby fizyczne, będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. W ograniczonym zakresie z możliwości przekształcenia mogą skorzystać natomiast osoby prawne lub spółdzielnie mieszkaniowe.