Spotkanie poświęcone będzie kluczowym wyzwaniom związanym z dalszymi kierunkami działania Towarzystwa. W jego trakcie zostaną wypracowane wnioski dotyczące ewentualnych zmian celów i sposobów działania, a także propozycje zmian w statucie. Zainteresowani wzięciem udziału w konferencji proszeni są o przesłanie na adres mailowy Zarządu Głównego TUP (zg@tup.org.pl) swojego zgłoszenia – z podaniem imienia, nazwiska i oddziału w terminie do 22 lutego br.

www.tup.org.pl)