Organizatorami konferencji “ESG in fintech” są Fundacja FinTech Poland wraz z Partnerami - PwC, Microsoft oraz Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem konferencji jest Wolters Kluwer oraz Prawo.pl. 

W trakcie konferencji eksperci będą rozmawiali o najlepszych standardach i wzorcach dostosowania się do nowych unijnych wymogów dotyczących sprawozdawczości ESG.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) jest obecnie jednym z najbardziej wiodących tematów. Celem zrównoważonej strategii biznesowej jest pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo lub jedno i drugie, przy jednoczesnej korzyści dla akcjonariuszy. Liderzy biznesu zdają sobie sprawę z siły zrównoważonych strategii biznesowych nie tylko w rozwiązywaniu najpilniejszych wyzwań otaczającego świata, ale także w dążeniu do sukcesu swojej organizacji. Jednak przejście z poziomu strategii do operacjonalizacji planów wymaga jeszcze więcej dyscypliny. Szczegółowe i przejrzyste raportowanie inicjatyw ESG organizacji w założeniu ułatwi ich systematyczne wdrażanie.

Sprawdź w LEX: RODO - poradnik dla sektora FINTECH >>>

Czytaj w LEX: Zrównoważony ład korporacyjny (sustainable corporate governance) – kierunek ewolucji polskiego prawa spółek? >>>

- Dziś wciąż nie mamy wypracowanych metod pozwalających podejść efektywnie do raportowania ESG. Zapewne automatyzacja i integracja procesu zbierania danych ESG, pozwoliłyby to zmienić. Ale czasu mamy już coraz mniej. Wejście w życie nowych przepisów unijnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przynosi nowe wyzwania dla europejskich firm, w tym fintechów. Przed nimi stoi szereg wyzwań związanych z dostosowaniem działalności do obowiązków w zakresie zrównoważonego rozwoju - wyjaśnia Paweł Widawski, prezes Fundacji FinTech Poland.

Zgodnie z proponowanymi zmianami przez unijnego regulatora, obowiązek raportowania niefinansowego będzie obowiązywał coraz szerszą grupę podmiotów oraz obejmie bardziej rozbudowany zakres informacji z obszaru ESG. Wydaje się to szczególnie istotne dla fintechów. Również tę grupę w znaczącym stopniu mogą dotknąć najbliższe zmiany związane z wymogami w zakresie raportowania.

Czytaj w LEX: Wpływ nowych regulacji ESG na TFI zarządzające funduszami inwestycyjnymi otwartymi >>>

- Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive) to już nieodległa przyszłość. Będzie to wymagać reorganizacji i podjęcia kluczowych decyzji biznesowych także przez spółki z branży fintech w Polsce. Regulacja ma uzupełnić realizację strategii zrównoważonego finansowania UE dzięki podniesieniu jakości, porównywalności i wiarygodności ujawnianych danych niefinansowych. Niezależnie od przyjętych w spółkach celów związanych z compliance i z regulacjami ESG, obowiązek sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju staje się faktem - mówi Aleksandra Bańkowska, partnerka PwC Legal.

 

 

W całym procesie istotną rolę odgrywają technologie. - Najnowsze technologie odgrywają ogromną rolę we wsparciu przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w realizacji ich ambicji i celów zrównoważonego rozwoju. To transformacja, dzięki której możemy osiągnąć zeroemisyjność poprzez strategiczne działania prowadzące do systematycznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Na tej drodze ważne jest, aby dzielić się zdobytą wiedzą i osiągnięciami, a także wspólnie tworzyć nowe narzędzia i rozwiązania, które pozwolą definiować cele strategiczne, mierzyć postępy, porównywać osiągnięcia, i szeroko je udostępniać - dodaje Joanna Molik, Sustainability & ESG Lead w Microsoft.

Czytaj w LEX: Eko-obowiązki informacyjne podmiotów finansowych >>>

Czytaj w LEX: FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju >>>

Dlatego Fundacja FinTech Poland wraz partnerami: z PwC Polska, Microsoft oraz Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA UW, postanowiła rozpocząć dyskusję na temat stopnia realizacji strategii ESG przez polski sektor fintech.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat wchodzących w życie przepisów dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju do udziału w konferencji “ESG in fintech”. Wydarzenie odbędzie się 29 listopada 2022r. w formule stacjonarnej - w Warszawie oraz online. Zainteresowani mogą rejestrować się pod linkiem: https://www.fintechesg.pl/#rejestracja. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zakres tematyczny konferencji

Konferencja została podzielona na dwa bloki. Scenariusz pierwszego bloku jest następujący:

  • Prezentacja wprowadzająca: Kluczowe dla FinTech regulacje w obszarze zrównoważonego rozwoju
  • Panel biznesowy: Dobre praktyki ESG w polskim sektorze fintech w oczekiwaniu przed europejską standaryzacją
  • Prezentacja wprowadzająca: Obecny stan realizacji strategii ESG przez polski sektor finansowy
  • Panel dyskusyjny: Najważniejsze trendy i wyzwania dla biznesu?

W trakcie drugiego bloku odbędzie się:

  • Prezentacja wprowadzająca:  Szanse i wyzwania wynikające z regulacji ESG dla FinTech
  • Panel biznesowy - case study:  Znaczenie danych ESG
  • Prezentacja wprowadzająca: Jak wykorzystać potencjał związany z ESG?  
  • Panel dyskusyjny: Rozwiązania ESG na polskim rynku