Odpowiedź: w związku z zakończeniem działalności podatnik, o którym mowa, obowiązany będzie wykazać VAT należny od posiadanych materiałów. Korekta podatku odliczonego przy nabyciu tych materiałów nie będzie zatem konieczna.
 
 
Uzasadnienie: podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy zaprzestają wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (kończą prowadzenie działalności gospodarczej) obowiązani są do opodatkowania towarów pozostałych na dzień zaprzestania wykonywania tych czynności (zob. art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Opodatkowaniu podlegają te towary, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 14 ust. 4 u.p.t.u.).

A zatem w związku z zakończeniem działalności podatnik, o którym mowa, obowiązany będzie wykazać podatek VAT należny od posiadanych materiałów (co jednak nie oznacza, że w przedstawionej sytuacji dojdzie do przekazania towarów na cele osobiste; o przekazaniu towarów na cele osobiste mowa jest w art. 7 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.), przy których nabyciu przysługiwało mu prawo do odliczenia. Korekta podatku odliczonego przy nabyciu tych materiałów nie będzie konieczna. 

Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym 

Polecamy!

Meritum Podatki 2015