I etap kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław jest ogromnym programem inwestycyjnym. Jego celem jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej całego obszaru Żuław (2150 km2), zabezpieczenie 250 tysięcy mieszkańców i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Etap I programu finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i realizowany przez sześciu beneficjentów. Koszt całkowity realizowanych projektów to 520 mln zł.

(www.mos.gov.pl)