O akceptacji KE dla projektu poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk po piątkowym spotkaniu z komisarzem Karmenu Vellą, zajmującym się w Komisji Europejskiej tematami środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwem.

Projekt będzie realizowany zgodnie z planem - poinformowało ministerstwo. Minister Gróbarczyk powiedział, że udało się potwierdzić kilka ważnych kwestii. Kwestia toru jest tylko jedną z nich.

Komisarz Vella z zadowoleniem przyjął także polski plan wdrażania dyrektywy azotanowej. Według tego dokumentu Polska musi wywiązać się z zobowiązań, które wynikają z unijnych przepisów odnośnie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami.

Na spotkaniu poruszano także kwestię implementacji do polskiego prawa rozwiązań tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, którą w Polsce wdrożono dzięki ustawie Prawo wodne. Na spotkaniu potwierdzono, że wszystkie kwestie związane z implementacją przepisów unijnej dyrektywy zostaną rozwiązane szybką ścieżką.

Komisarz Karmenu Vella ponadto pozytywnie odniósł się do polskiej polityki rybołówstwa i potwierdził polskie cele dotyczące zwrócenia uwagi na problem ochrony Morza Bałtyckiego i zbyt intensywnej eksploatacji jego zasobów. Ponadto komisarz Vella zapowiedział, że podczas odbywających się w dniach 24-26 kwietnia w Brukseli targów Seafood odwiedzi polskie stoisko.

– To było bardzo dobre i merytoryczne spotkanie – mówił minister Marek Gróbarczyk.