Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca maja 2015 r. ponad 60,5 tys. rekompensat na kwotę 3,5 mld zł. W 2015 r. wypłacono łącznie 1753 rekompensaty na kwotę 126 mln zł. Prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza wojewoda. Wnioski można było składać do końca 2008 r., jednak nadal mogą zgłaszać się kolejni spadkobiercy, których krewni ubiegali się o rekompensaty i postępowanie w ich sprawie jeszcze się nie zakończyło wypłaceniem pieniędzy lub odmową.

 

www.szczecin.uw.gov.pl