Celem dofinansowanych projektów jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 5 miast i okolicznych gmin oraz dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego.

Tym razem inwestycje zaplanowano w Krakowie, Jaworznie, Zielonej Górze, Zduńskiej Woli i Mrągowie. Dofinansowanie wykorzystane zostanie na budowę kilkudziesięciu kilometrów kanalizacji sanitarnej, a w Jaworznie dodatkowo na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb.

Realizacja tak wielu inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby, a tym samym jakości życia mieszkańców z różnych regionów kraju.