Gmina Krzemieniewo przygotowała założenia zagospodarowania przestrzennego, które zakładają możliwość budowy elektrowni wiatrowych w pobliżu wsi Lubonia, Mierzejewo, Oporówko, Kociugi i Pawłowice.

Lokalni urzędnicy przeprowadzili już konsultacje społeczne, które miały umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z założeniami nowego planu zagospodarowania przestrzennego i złożenie do niego ewentualnych uwag. O przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zdecydują radni gminy.

Obowiązywanie MPZP umożliwiającego budowę elektrowni wiatrowych jest zgodnie z polskim prawem warunkiem niezbędnym do realizacji na danym terenie projektu farmy wiatrowej.

Źródło: www.gramwzielone.pl