Kolejna polska Jednostka Weryfikująca w systemie ETV

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy został kolejną polską Jednostką Weryfikującą w systemie ETV. Instytut otrzymał akredytację 22 sierpnia 2014 r. Jednostka przeprowadza weryfikację w obszarach: materiały, odpady i zasoby oraz technologie energetyczne (zgodnie z ustalonym podziałem: obszary nr 2 i 3).

System weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) to narzędzie rynkowe, którego zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych. Pozwala on w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy parametry sprawności deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań.

Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. W Polsce pierwszą jednostką, która uzyskała akredytację w ramach Programu Pilotażowego EU ETV jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) – oddział w Poznaniu. ITP otrzymał akredytację nr AK 019 jako jednostka typu A do przeprowadzania weryfikacji technologii środowiskowych (IETV) w dziedzinach: materiały, odpady i zasoby (produkty wykonane z biomasy) i technologie energetyczne (produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii - biomasy).

Więcej na temat ETV: www.mos.gov.pl/kategoria/4675_etv

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 29 sierpnia 2014 r.