Pytanie
Spółka cywilna w 2010 r. rozpoczęła realizacje kontraktu dotyczącego dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń, produkowanych przez firmę (stacje CIP, pasteryzatory). Kontrakt częściowo zrealizowano w styczniu 2011 r. (wystawiono częściowo fakturę). Koszty materiałów zakupionych i wydanych z magazynu w 2010 r. są bardzo znaczące, dlatego ujęte zostały na koncie 490 w korespondencji z kontem produkty w toku.
Czy wynagrodzenia pracowników pracujących przy kontrakcie w grudniu powinny być wraz z narzutami odniesione do produkcji nie zakończonej, czy mogą być zaliczone do kosztów wynagrodzeń grudnia?