Pytanie
Czy według poniższego stanu faktycznego mężczyzna urodzony 23 marca 1953 r. jest uprawniony do pobierania świadczenia emerytalnego w związku z pracą w warunkach szczególnych?
Mężczyzna odbywał zasadniczą służbę wojskową w okresie od 27 października 1973 r. do dnia 15 października 1975 r. i posiada zaświadczenie dokumentujące wykonywanie pracy na stanowisku monter konstrukcji żelbetowych.
Wykonywał pracę:
1) w przedsiębiorstwie budowlanym od dnia 3 listopada 1975 r. do dnia 25 maja 1990 r. na stanowisku montażysta (brak zaświadczenia dokumentującego pracę w szczególnych warunkach),
2) w przedsiębiorstwie budownictwa ogólnego od dnia 28 maja 1990 r. do dnia 5 czerwca 1992 r. na stanowisku montażysta i brygadzista (brak zaświadczenia dokumentującego pracę w szczególnych warunkach),
3) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a następnie na mocy art. 231 k.p. przeszedł do pracy do firmy zajmującej się administrowaniem budynkami,
4) od 8 czerwca 1992 r. do 31 grudnia 1998 r. na stanowisku blacharz (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
5) od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2002 r. na stanowisku konserwator-blacharz,
6) od 1marca 2002 r. konserwator blacharz –dekarz.
Od dnia 12 lutego 2007 r. lekarz medycyny pracy zakazał pracownikowi prac na wysokości, a od dnia 9 marca 2007 r. przeniesiono pracownika na stanowisko konserwator budynków i pracuje tam do chwili obecnej. Prace były wykonywane w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w dziale V pkt 9 pkt 1 wymienione są prace dekarskie stanowisko blacharz-dekarz.
Czy stanowiska wykonywane przez pracownika od 8 czerwca 1992 r. uprawniają do wystawienia zaświadczenia pracy w szczególnych warunkach?
Okresów nieskładkowych w tym okresie w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim od 1993 r. do 1998 r. było 42 dni. W 2006 r. - 4 dni, w 2007 r.-34 dni (I i II), w 2010 r. - 7 dni, w 2012 r. - 11 dni.
Czy pracownik powinien sam wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury w szczególnych warunkach, czy też na wniosek pracownika powinien dokonać tego pracodawca?
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy taki wniosek od niego nie wpłynął?