Pytanie
W dniu 21 lutego 2014 r. przyjęliśmy pracownika na umowę zlecenie na czas określony od 21 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Jest on zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń, łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W dniu 28 lutego 2014 r. zleceniobiorca zachorował (przeszedł zawał).
Posiada on 35 letni staż pracy (zatrudnienie w jednej firmie od 16 października 1978 r. do 31 sierpnia 2013 r.). Umowę o pracę rozwiązano z powodu upadłości pracodawcy. W okresie od 1 września 2013 r. do 31 października 2013 r., został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia. Następnie ww. zarejestrował się w PUP i przyznano mu prawo do zasiłku dla bezrobotnych od 26 listopada 2013 r. do 20 lutego 2014 r.
Czy w związku z powyższym, zleceniobiorcy należy się zasiłek chorobowy?