Pytanie
Podatnik wykonuje usługi transportowe, otrzymał fakturę od podmiotu z Niemiec za dostęp do serwisu. Faktura wystawiona jest z datą 1 stycznia 2014 usługa obejmuje okres od 1 stycznia 2014 do 31 stycznia 2014 a zapłacona została 16 stycznia 2014.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy - z chwilą wystawienia faktury, z chwilą wykonania usługi, czy też z chwilą zapłaty?
Jaki kurs zastosować do ww. usługi?
Kolejna faktura wystawiona jest 22 stycznia 2014 obejmuje dostęp do serwisu okres od 1 lutego 2014 do 28 lutego 2014 zapłacona została 18 lutego 2014 - kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku tej faktury i jaki zastosować kurs?