Pytanie
Firma zawarła 26 listopada 2010 r. umowę przedwstępną sprzedaży budynku mieszkalnego. W umowie określono harmonogram płatności:
W 2010 r. - zaliczka 20.000 zł płatana w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, druga rata 100.000 zł., trzecia rata 280.000 zł.
W 2011 r. - czwarta rata 230.000 zł, płatna nie później niż 30 stycznia 2011 r.
Obiekt dla celów wykończeniowych przekazano kupującemu w dniu 29 grudnia 2010 r.
Księgowość prowadzona jest w formie PKPiR. Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT, osobą fizyczną- deweloperem -prowadzącym działalność gospodarczą.
Kiedy powinno się rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości?