Pytanie
Faktury korygujące na minus wysyłamy do odbiorców za potwierdzeniem odbioru, na którym dopisujemy adnotację "faktura korygująca numer ... z dnia ...". Do skorygowania podatku należnego przyjmujemy datę wejścia do naszej firmy takiej podpisanej zwrotki przez klienta. Często zdarza się jednak, że takie potwierdzenie nigdy do nas nie wraca, otrzymujemy natomiast podpisaną kopię przez klienta ale bez wskazania jakiejkolwiek daty.
Kiedy ująć taką fakturę?
Poza tym często odbiorcy podpisują kopię korekty np za maj z datą czerwcową, a my jeszcze nie złożyliśmy deklaracji VAT-7 za maj.
Czy możemy pomniejszyć ją w maju, czy należy przesunąć zmniejszenie podatku należnego do deklaracji VAT-7 za czerwiec?