Pytanie
Pracownik pracuje na 1/2 etatu w jednej firmie od 1 września 2000 r. do dziś. Jednocześnie zostaje zatrudniony w innej firmie od 6 maja 2007 r.
- W dniu 20 czerwca 2012 r. otrzymuje orzeczenia o niepełnosprawności.
1. Kiedy i w jakiej wysokości będzie przysługiwał urlop z tytułu niepełnosprawności w przypadku jednoczesnego pozostawania w zatrudnieniu u dwóch pracodawców?
2. Czy jest on udzielany na takich samych zasadach jak urlop wypoczynkowy (np. odpowiednio do wymiaru czasu pracy czy tez okresu zatrudnienia, udzielanie pierwszego urlopu z tytułu inwalidztwa)?