Pytanie
Podatnik sprzedaje samochody osobowe. Stanowią one towar handlowy podatnika. Takich samochodów podatnik nie zgłasza do urzędu skarbowego, gdyż nie są użytkowane (nie są rejestrowane, zatem nie mogą poruszać się po drogach). Podatnik odlicza 100% VAT od zakupów (zakupu z UE lub spoza UE). Może zaistnieć sytuacja, że po miesiącu, dwóch, pół roku lub nawet roku podatnik zarejestruje pojazd jako samochód demonstracyjny lub służbowy. Samochód taki mógł być zakupiony przed 1 kwietnia lub po 1 kwietnia 2014 r. Trzeci przypadek to zakupiony przed 1 kwietnia 2014 r., ale nie wprowadzony do obrotu na obszar UE, tj. wprowadzony na magazyn czasowego składowania/skład celny, a po miesiącu lub dwóch jest zgłaszany w urzędzie celnym i dopiero wówczas naliczane są należności celno-podatkowe (w tym VAT). Żaden z samochodów z ostrożności nie będzie po zarejestrowaniu zgłaszany do urzędu skarbowego na 100% odliczenie VAT, gdyż nie da się obiektywnie wykluczyć użycia tego samochodu przez pracownika. Kiedy i w jaki sposób obniżyć VAT naliczony w tych 3 przypadkach?
Czy na bieżąco za miesiąc, w którym dochodzi do rejestracji samochodu - wtedy następuje reklasyfikacja z towaru handlowego na użytkowany w celach mieszanych?
Czy trzeba zawsze cofać się do momentu, kiedy odliczono VAT od zakupu (skorygować odliczenia z SADu np z przed 3 miesięcy przed rejestracją samochodu)?
Jak postąpić w sytuacji, gdy np w marcu wystawiony został SAD, otrzymano go z UC w kwietniu - zatem odliczenie VAT następuje w kwietniu, a samochód jest rejestrowany w kwietniu lub na początku maja, tj. przed złożeniem deklaracji VAT za kwiecień (tj. przed 25 maja)?
Decyzja o tym, że dany samochód będzie rejestrowany może zapaść w tym samym miesiącu, w którym było oclenie, kilka miesięcy po ocleniu, ale może zapaść też wcześniej na kilka miesięcy przed ocleniem. Pomimo wiedzy od samego początku o tym, że planowane jest zarejestrowanie samochodu, może być tak, że oclenie będzie w miesiącu X a rejestracja w miesiącu X+2.
Co z VAT naliczonym?