Wszystkie instalacje zgłoszone przez Polskę (istniejące oraz o fizycznie rozpoczętym procesie inwestycyjnym), z wyjątkiem 6 wymienionych w załączniku I i II Decyzji Komisji Europejskiej, otrzymają nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2. Warunkiem ich otrzymania jest wykonanie odpowiednich inwestycji, wymienionych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) dołączonym do wniosku derogacyjnego. Zgodnie z Decyzją KE przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej jest zależny od spełnienia warunków wskazanych w tym dokumencie.

5 kolejnych instalacji: Elektrociepłownia Rzeszów, Elektrociepłownia Bielsko–Biała, Elektrociepłownia Orlen – Płock i Elektrociepłownia Przemysłowa Oświęcim mogą w mniejszym stopniu otrzymać bezpłatne uprawnienia. Warunkiem jest wprowadzenie zmiany we wniosku derogacyjnym polegającej na wyłączeniu z przydziału tej części instalacji, która została rozbudowana po 30 czerwca 2011 r.

Źródło:

www.mg.gov.pl