Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na dane z najnowszego sprawozdania Ministerstwa Finansów, w 2015 r. przybyło osób, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – rok temu było ich 961 tys

Łącznie ryczałtowcy wykazali przychody w wysokości prawie 46 mld zł (w rozliczeniu za 2014 r. mieli przychody rzędu 43 mld zł).

Wzrosły również przychody przeciętnego ryczałtowca. W 2015 r. wykazał on średnio 45,8 tys. zł przychodów, podczas gdy w 2014 r. – 44,7 zł, a w 2013 – 43 tys. zł.

Najwięcej, bo ponad pół miliona osób (o 788 mniej niż w 2014 r.), rozliczyło się ryczałtem z działalności gospodarczej. Wykazali w ten sposób łącznie ok. 37,4 mld zł przychodów. Więcej>>

Źródło: Dziennik Gazeta / Autor: Agnieszka Pokojska