Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Pierwszym krokiem w tej procedurze są konsultacje kandydatury przedstawionej przez ministra z pięcioma reprezentatywnymi organizacjami pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zostały teraz poproszone o przedstawienie swojej opinii o pośle Abramowiczu (na zdjęciu). Na wyrażenie swoich opinii mają 14 dni.

Adam Abramowicz jest posłem PiS, członkiem m.in. sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Abramowicz prowadził też własną działalność gospodarczą. Był jednych z głównych inicjatorów, a zarazem Prezesem Zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. A także jednym z założycieli oraz długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej.

Rzecznik MŚP jest powoływany na 6-letnią kadencję. Ma być gwarantem wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu.  Ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także czuwać nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji.
PAP/jol