1. Kiedy należy złożyć zeznanie PIT-36?

Warunki składania zeznań PIT-36
Zeznania PIT-36 składają osoby fizyczne, które w rozliczanym roku podatkowym:
1) uzyskały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
2) wyłączona jest możliwość złożenia zeznania PIT-37 (nie jest spełniony przynajmniej jeden z warunków złożenia tego zeznania).
Przykład
Osoba fizyczna jest w 2014 r. zatrudniona na etacie, a ponadto osiąga przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych. W tej sytuacji – ze względu na uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych – możliwość złożenia zeznania PIT-37 jest wyłączona. Osiągnięte w 2014 r. dochody z pracy oraz działalności gospodarczej osoba ta powinna zatem wykazać w składanym za 2014 r. zeznaniu PIT-36.

Czytaj: Nowe wzory zeznań PIT od 2015 r.

Powyższe nie oznacza, że zawsze, gdy nie jest składane zeznanie PIT-37 konieczne jest złożenie zeznania PIT-36. Żadnego z zeznań podstawowych (ani zeznania PIT-36, ani zeznania PIT-37) nie trzeba bowiem składać, jeżeli:
1) podatnik uzyskał wyłącznie przychód/przychody podlegające wykazaniu w zeznaniu/zeznaniach PIT-28, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39,
2) podatnik nie uzyskał w rozliczanym roku podatkowym żadnego przychodu,
3) podatnik uzyskał w roku podatkowym wyłącznie przychód zagraniczny, który na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest w Polsce zwolniony od podatku.

Pamiętaj!
Niekiedy za zakończony rok podatkowy osoba fizyczna nie musi składać ani zeznania PIT-36, ani zeznania PIT-37.
Przykład
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Poza dochodami z działalności gospodarczej podatnik nie osiągnął w 2014 r. żadnych dochodów. Podatnik ten nie jest w tej sytuacji obowiązany złożyć za 2014 r. ani zeznania PIT-37, ani zeznania PIT-36 (ma natomiast obowiązek złożyć zeznanie PIT-36L).

Czytaj: Jakie błędy popełniają najczęściej przedsiębiorcy wypełniając PIT-y

2. Kiedy należy złożyć zeznanie PIT-28?
Zeznanie PIT-28 składają osoby fizyczne uzyskujące przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychodami opodatkowanymi w tej formie mogą być:
1) przychody pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane, oraz
2) przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Przykład:
Osoba fizyczna osiągnęła w 2014 r. między innymi przychody z najmu opodatkowane w formie ryczałtu. Osoba ta jest obowiązana za 2014 r. złożyć zeznanie PIT-28.
Podkreślić należy, że jedna osoba fizyczna składa zawsze tylko jedno zeznanie PIT-28 za dany rok. Dotyczy to również osób fizycznych, które osiągają obie kategorie przychodów
 
 
Pamiętaj!
Jedna osoba fizyczna składa zawsze tylko jedno zeznanie PIT-28 za dany rok.
Przykład
Osoba fizyczna osiągała w 2014 r. opodatkowane w formie ryczałtu przychody z działalności gospodarczej oraz opodatkowane w formie ryczałtu przychody z najmu. Oba rodzaje przychodów osoba ta powinna uwzględnić w jednym zeznaniu PIT-28 składanym za 2014 r.
 
Dodać przy tym należy, że nie wszystkie osoby korzystające z form opodatkowania określonych przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne muszą składać zeznania PIT-28. Zeznań tych nie muszą składać (chyba że osiągają opodatkowane w formie ryczałtu przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) osoby fizyczne:
1) prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej,
2) będące duchownymi.
Pamiętaj!
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz będące duchownymi nie składają zeznań PIT-28.
Przykład
Osoba fizyczna prowadziła w 2014 r. działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Osoba ta nie osiągała w 2014 r. opodatkowanych w formie ryczałtu przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W tej sytuacji osoba fizyczna, o której mowa, nie musi składać zeznania PIT-28 za 2014 r.
(...)
 
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy