Na podstawie art. 45b pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) Minister Finansów określa w drodze rozporządzenia wzory:

- rocznego obliczenia podatku (art. 37 ust. 1 u.p.d.o.f.)

- zeznań podatkowych (art. 45 ust. 1 i 1a u.p.d.o.f.).

Obecnie obowiązują przepisy rozporządzenia z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1303).

W załącznikach do rozporządzenia z dnia 27 listopada określono następujące wzory: PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z oraz PIT/ZG.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.