Pytanie
Gmina zamierza wybudować przy cmentarzu budynek kaplicy cmentarnej.
Jakie są wymagania dla tego typu obiektu?
Jakie wymagania powinien wziąć pod uwagę projektant opracowując stosowną dokumentację projektową?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Obecnie obowiązujące przepisy nie określają bezpośrednio wymagań, jakie powinien spełniać budynek kaplicy cmentarnej. Mając jednak na uwadze fakt, że w budynku takim wykonywane będą czynności związane z pochówkiem zmarłych, do kaplicy cmentarnej należy stosować wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405). Należy również pamiętać, że taki projekt takiego budynku musi obowiązkowo zostać zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub przez rzeczoznawcę ds. higienicznosanitarnych.
Maciej Jastrzębski