Pytanie
Polska firma, zarejestrowana w otrzymała zaliczkę od kontrahenta z UE na poczet usługi zmontowania na terytorium RP stoiska targowego, przewiezienie go do Niemiec na targi i zorganizowanie tam na miejscu podczas targów ww. stoiska.
Czy należy wystawić na zaliczkę fakturę zaliczkową i według jakiej stawki VAT?
Czy jest fakultatywność w zakresie wystawienia faktury przez polską firmę, analogicznie jak przy dokumentowaniu zaliczek w ramach WNT?
Czy jeżeli już wystawiono fakturę zaliczkową w 2013 r., to analogicznie jak przy WNT od 2013 r. takiej faktury zaliczkowej nie wykazuje się w VAT-7 i VAT-UE?
Czy nastąpi zmiana w tym zakresie w stanie prawnym 2014 r. w stosunku do 2013 r.?
Jakie warunki musi spełnić ww. transakcja usługi organizacji stoiska targowego w Niemczech dla zastosowania stawki 0% przez polską firmę?
Czy usługę organizacji stoiska na zagranicznych targach należy rozpatrywać jako usługę reklamową?