Pytanie
Jakie skutki podatkowe rodzi faktura wystawiona na dopłatę do szkolenia organizowanego w ramach dotacji unijnych jako pomoc publiczna?
Firma otrzymująca dotację organizuje szkolenia. Częściową odpłatność ponoszą osoby szkolące się, a kwota dopłaty jest wyliczana wg umowy o dotację unijną. Na te wpłaty są wystawiane faktury VAT z VAT-em zwolnionym. Dopłaty są traktowane jako wkład prywatny z tytułu udzielonej pomocy publicznej. Wpłaty są gromadzone na koncie pomocy publicznej i stamtąd wydawane na koszty projektu objęte pomocą publiczną - cała kwota musi być wydana. Kwota dotacji plus wpłaty od szkolących się pokrywają koszty kwalifikowane projektu.