Pytanie
W spółce jawnej pracuje pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę (3/4 etatu wynagrodzenie 1600 zł brutto), która przebywa na zwolnieniu lekarskim (L4 ciążowe). Jeden z udziałowców spółki zamierza pobrać się z pracownicą.
Czy po zawarciu związku małżeńskiego pracownica dalej będzie mogła kontynuować zatrudnienie na podstawie umowy o pracę?
Czy zawarcie związku małżeństwa pomiędzy pracownicą a jednym ze wspólników spółki jawnej będzie miało negatywny wpływ na świadczenie z ubezpieczenia chorobowego oraz korzystania z urlopu macierzyńskiego?
Pracownica dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą.