Pytanie
Jakie są skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zakupionego w 2006 r. bez prawa do odliczenia VAT?
Lokal jest wprowadzony do majątku firmy właściciela i wynajmowany na cele gospodarcze. Przychód z najmu jest przychodem z działalności gospodarczej, opodatkowany jest VAT (właściciel jest podatnikiem VAT, sprzedaż opodatkowana). Rozliczana jest amortyzacja w kosztach podatkowych firmy. Lokal jest wynajmowany przez okres co najmniej 2 lat. W czasie użytkowania nie ponoszono nakładów na modernizację (zwiększenie wartości środka trwałego), od których przysługiwałoby odliczenie VAT, których suma w ciągu 10 lat przekroczyłaby 15.000 zł, a w ostatnim roku nie ponoszono nakładów na remonty w kwocie poniżej 15.000 zł, przy których przysługiwałoby odliczenie VAT. Wcześniejsze nakłady nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Sprzedaż ma nastąpić w 2012 r.
Czy sprzedaż powinna być zwolniona z VAT i opodatkowana PCC?
Czy wcześniejsze nakłady, przy których przysługiwało odliczenie VAT, należy skorygować w okresie 10 lat?