Pytanie
Pracodawca - OHP złożył wszystkie wymagane dokumenty dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Zastrzeżenie budzi jednak zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego, gdyż wymienione są w nim następujące przedmioty: wybrane zagadnienia z psychologii i psychologii pracy - 19h, wybrane zagadnienia z pedagogiki - 14h, podstawy prawne i warunki kształcenia zawodowego - 5h, podstawowe problemy organizacji i zarządzania w praktyce zakładu szkolnego uczniów - 5h, założenia metodyczno-organizacyjne kształcenia praktycznego - 7h, podstawy dydaktyki kształcenia zawodowego - 19h teoria i 2h praktyka, praktyka metodyczna - 3h teoria i 6h praktyka. Razem liczba godzin teoretycznych 72h, zajęć praktycznych 8h. Kurs odbył się w 1994 r.