Pytanie
Lekarz medycyny pracy wydał zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku medycznym z zapisem "przeciwwskazane dźwiganie ciężarów powyżej norm bhp". Specyfika pracy wykonywanej może doprowadzić do dźwigania powyżej norm bhp przy sytuacjach np. ratowania zdrowia i życia w nocy (podstawowy obowiązek pracowniczy). Osoba kierująca pracownikami nie jest w stanie zapewnić, że takich sytuacji nie będzie. Pracownik został zapoznany jeszcze raz z normami bhp oraz zobowiązał się pisemnie, że będzie ich przestrzegać.
W jaki sposób powinien postąpić pracodawca?
Przenieść pracownika do wykonywania pracy w czasie zwiększonej obsady personelu lub do komórki organizacyjnej, gdzie jest mniejsze ryzyko wystąpienia sytuacji "awaryjnych"?
Jakie konsekwencje wystąpią w stosunku do pracodawcy i osoby kierującej pracownikami, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi podczas dźwigania powyżej norm bhp w zwykłej sytuacji podnoszenia oraz sytuacji ratowania zdrowia ludzkiego?