Pytanie
Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji zrębki wędzarniczej z czystego drewna. Zrębki w trakcie procesu produkcyjnego poddawane są suszeniu. Piec wytwarzający ciepło do suszarni opalany jest czystym drewnem. Piec jest samodzielnej konstrukcji i brak jest dokładnego określenia jego mocy, ale prawdopodobnie nie przekracza 50 kW. Przy tej mocy nie jest wymagane pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zakład oprócz podstawowej działalności (produkcja zrębki wędzarniczej) okazjonalnie prowadzi suszenie wytłoków owocowych, dostarczanych z zakładu przetwórstwa owocowego. Można więc uznać, że prowadzi proces odzysku odpadów o kodzie 02 03 80 - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych. Przy suszeniu wytłoków występuje znaczna emisja uciążliwych odorów. Zakład nie posiada zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów i nie czyni kroków do jego uzyskania.
Jakie działania może/powinien podjąć starosta w celu wstrzymania bądź przymuszenia do właściciela do uregulowania prowadzonej działalności?