Pytanie
Ze spółki cywilnej chce z końcem czerwca wystąpić jeden wspólnik, a w jego miejsce chce wstąpić inna osoba.
Co powinna zrobić spółka, aby prawidłowy rozliczyć wystąpienie wspólnika ze spółki?
Spółka wykonuje usługi sporządzania ekspertyz w zakresie ochrony środowiska. Nie ma więc towaru, który należałoby objąć spisem. Spółka posiada jednak w ewidencji środków trwałych trzy auta oraz komputery.
Czy w związku z tym należy sporządzać remanent i rozliczać środki trwałe w części przypadającej na wspólnika, odprowadzając podatek dochodowy?
Środki te mają pozostać w firmie i nowo wstępujący wspólnik od lipca ma mieć 50% udziałów w spółce.
Jakich czynności powinna dokonać spółka, aby prawidłowo dokonać rozliczeń występującego wspólnika i nowo wstępującego?