Pytanie
Nasz odbiorca, którego siedziba firmy jest w Polsce, wykonuje usługę budowlaną w Niemczech. Dla potrzeb rozliczenia VAT posiada zagraniczny numer VAT-UE. Sprzedaliśmy mu towar, który dostarczyliśmy na budowę za granicą-Niemcy. Dostawę towaru rozpatrzyliśmy jako WDT, gdyż spełniamy wszystkie warunki określone w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT. Chcemy również obciążyć naszego kontrahenta za usługę transportową POLSKA-NIEMCY, którą wykonywaliśmy transportem własnym, bądź którą inna firma wykonywała na nasze zlecenie.
Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować na fakturze za usługę?
Gdzie powinniśmy ująć w deklaracji VAT-7 wykonaną usługę?
Czy wykazywać tą usługę w deklaracji VAT-UE?
Jeśli tak, to w jakiej pozycji?