Pytanie
W 2012 r. klient zamówił markizę wraz z montażem w obiekcie spełniającym definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni do 300 m2). Wpłacił również zaliczkę, co zostało potwierdzone fakturą VAT. Wówczas zastosowaliśmy stawkę 8% VAT. Z powodu pewnych komplikacji związanych z wykończeniem domu, dopiero teraz, czyli w 2014 r. zamówiona wówczas markiza zostanie zamontowana. W związku z wyrokiem WSA w Opolu z dnia 6 listopada 2013 r., I SA/Op 584/13, obecnie montaż markiz bez względu na miejsce montażu opodatkowujemy stawką 23%.
Z jaką stawką powinniśmy zafakturować klienta, o którym mowa na wstępie: taką jaka obowiązywała w momencie zamówienia (8%), czy taką jaka obowiązuje w momencie finalizacji zamówienia (23%)?