Pytanie
W wyniku przeglądu pozwolenia zintegrowanego składamy wniosek o jego zmianę. Jednym z elementów jest rozszerzenie listy odpadów o jeden rodzaj (kod) odpadu. Starosta uznał, że jest to "rozszerzenie zakresu działalności" i zażądał opłaty skarbowej w wysokości 50% opłaty wskazanej w pozycji 46 cz. III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) - dalej u.o.s., tj. 1005,50 zł.
Organ innego województwa za taką zmianę pobierał opłatę w wysokości 10 zł.
Którą opłatę powinien żądać organ w tej sytuacji?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Jeśli jest tak, że w ramach zmiany pozwolenia zezwala się na wprowadzanie nowego (dotychczas nie objętego zezwoleniem) rodzaju substancji do środowiska, to jest to, moim zdaniem, "rozszerzenie zakresu działalności". Nie jest to nowy rodzaj działalności (nadal mamy bowiem do czynienia z "działalnością" polegającą na wprowadzaniu substancji do środowiska), lecz następuje rozszerzenie jej zakresu (w ramach tegoż wprowadzania nastąpi wprowadzenie nowego rodzaju substancji do środowiska). Za taką zmianę pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50% stawki dla samego pozwolenia zintegrowanego. W innych województwach mogą uznawać, że taka zmiana (polegająca na umożliwieniu wprowadzenia nowego rodzaju substancji do atmosfery) nie jest zmianą będącą rozszerzeniem zakresu działalności. Z tego powodu pobierają wówczas opłatę skarbową, jak od niewymienionej nigdzie czynności urzędowej (wówczas stawka opłaty skarbowej wynosi 10 zł). Moim zdaniem jest to nieprawidłowe. Zastosowanie znajdzie pozycja 46 pkt 1 części III załącznika do u.o.s.
Adam Bartosiewicz