Pytanie
Prowadzimy budowę sieci ciepłowniczej. W związku z zajęciem drogi otrzymujemy od zarządzających tą nieruchomością decyzję do zapłaty x y z, gdzie:
x - kwota za zajęcie pasa ruchu w trakcie trwania budowy,
y - kwota za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym do końca roku, w którym był budowany odcinek sieci,
z - kwota za lata następne za umieszczone urządzenia w pasie drogowym.
Budowa sieci może zakończyć się w roku bieżącym lub następnym.
Jak zaksięgować koszty decyzji pozwolenia prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym?
Czy opłaty (kwota y) za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym naliczone do końca roku, w którym trwa budowa powiększą cenę wytworzenia środka trwałego, czy należy zakwalifikować je do kosztów rodzajowych przedsiębiorstwa?
Czy ważna jest przy tym data przyjęcia środka trwałego do użytkowania?