Pytanie
Instytucja kultury - biblioteka zatrudniła na umowę na zastępstwo pracownika od 19 maja 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. w wymiarze 1/2 etatu ze stawką miesięczną 1000 zł. Pracownik nabył prawo do 20 dni urlopu na cały rok. Od 2 czerwca 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. pracownikowi zwiększono wymiar czasu pracy do 1 etatu ze stawką miesięczną 2000 zł, po czym od 7 czerwca 2014 r. ponownie jest zatrudniony na 1/2 etatu. Pracownikowi za cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy będzie wypłacany ekwiwalent.
Za ile godzin urlopu taki ekwiwalent się należy i w jakiej wysokości?
Jaką kwotę wziąć do podstawy wyliczenia ekwiwalentu?