Pytanie
Jak wyłączyć z kosztów wydziałowych, to co odzyskujemy poprzez dzierżawę infrastruktury, najem samochodu i najem sprzętu?
Udostępniamy firmie o podobnym profilu działania, jak nasza (budowa, remont statków) infrastrukturę. Firma korzysta z naszego samochodu, maszyn i narzędzi. Co miesiąc jest wystawiana faktura za samochód (wg kilometrówki km* stawka 2,10), faktura za sprzęt wg określonych stawek zawartych w umowie oraz faktura za korzystanie z naszej infrastruktury. Do wystawienia faktury na korzystanie z infrastruktury otrzymuję rozliczenie, z którego wynika na jakim poziomie kształtowało się wykorzystanie infrastruktury. W danym miesiącu wykorzystanie wyglądało następująco: 17% firma X i 83% nasza firma (jest to zawsze suma powierzchni składowej placu metraż wykorzystanych łóż montażowych / powierzchnia całego placu 10 590 m). Powyższe rozliczenie stanowi podstawę wystawienia faktur następujących elementów składowych infrastruktury, np:
  • korzystanie z placów składowych 1340 m x 2,15 zł = 2881 zł
  • korzystanie z łóż montażowych 480 m x 9 zł= 4320 zł
  • ochrona 1011,84 2% koszty manipulacyjne (tu zawsze kwota faktury kosztowej za ochronę * poziom wykorzystania infrastruktury, w tym przykładzie 17%)
  • szatnia: liczba ludzi * liczba dni * 3 zł = 1485 zł
  • energia elektryczna 1578,33 2% koszty manipulacyjne: zawsze kwota faktury kosztowej za energię * poziom wykorzystania infrastruktury, w tym przykładzie 17%).
Wydaje mi się, że powinnam koszty wydziałowe, gdzie księgowana jest energia, najem, ochrona placu, amortyzacja środków trwałych (łoża, kontener na szatnię), leasing za samochód, koszty paliwa, wynagrodzenia) korygować jakimś kluczem o koszty, które odzyskuję (przeksięgowanie na konta zespołu 5 np. kosztów dotyczących infrastruktury) i wówczas resztę kosztów wydziałowych przeksięgowywać kluczem wg kosztów bezpośrednich (zlecenie krajowe inwestycje). Przyszło mi do głowy, żeby całe koszty wydziałowe zmniejszyć wg wskazanego w załączniku do faktury procentu zajmowania placu albo najem, ochronę, energię wyłączyć z kosztów wydziałowych w wykazanej na fakturze sprzedażowej kwocie bez kosztów manipulacyjnych.
Jaką metodą wyłączyć resztę kosztów (firma korzysta z naszych środków trwałych, które amortyzujemy, samochodu w leasingu)? Czy można użyć proporcję: przychody z infrastruktury / przychody ogółem z działalności produkcyjnej?