Pytanie
Podatnik - siostra zakonna, przebywała w latach 2000-2010 we Francji na misji. W związku z powyższym otrzymała emeryturę francuską. W 2013 r. otrzymała pismo z Francji informujące o wysokości wypłaconej emerytury. Emerytura taka przechodziła na francuski zakon od razu (siostry nie otrzymywały jej), pieniądze te następnie zostały przesłane na konto zakonu polskiego. Siostry te następnie podpisywały pisma, że emeryturę przeznaczają jako darowiznę na cele opiekuńczo-charytatywne lub kultu religijnego. Siostra zakonna otrzymuje również emeryturę polską.
W jaki sposób rozliczyć takie dochody?
Na jakim PIT?
Na jakich ewentualnie załącznikach, czy emerytura ta jest opodatkowana w Polsce?
Jak wygląda sprawa darowizny na rozliczeniu rocznym?