Pytanie
Spółka jawna sprowadza bardzo drogie i renomowane francuskie kosmetyki głównie kremy, jeszcze nieobecne na rynku polskim. Na fakturach nabycia są osobno wyszczególnione duże ilości próbek i akcesoriów typu reklamówki, plakaty itp. Próbki kremów są w małych opakowaniach od 2,5 do 5 ml w ilościach ok. 200 sztuk z każdego rodzaju. Próbki będą wydawane nieodpłatnie odbiorcom wraz z zakupionym towarem w celu przekazania klientkom tych drogich kosmetyków. Część próbek zużywana jest również na szkoleniach odnośnie zalet i sposobu używania czy dystrybucji tychże kosmetyków.
Jak rozliczyć zużycie nieodpłatne tych próbek?
Czy wystarczy przeksięgować w PKPiR z rubryki 10 do 14?
Czy jest to koszt uzyskania przychodu dla spółki?
Czy może od razu fakturą wewnętrzną zaksięgować w koszty w momencie zakupu?
Czy nie trzeba przypadkiem naliczyć i odprowadzić do fiskusa VAT?
Czy należy prowadzić specjalną ewidencję wydawania tych próbek (z podpisem odbierającego)?