Pytanie
Pracownik do dnia 14 lutego 2014 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim (poniżej 30 dni). Dnia 16 lutego kończy się termin ważności badań okresowych. Ze względu na przebywanie na zwolnieniu nie dostarczono pracownikowi skierowania na badania okresowe. W dniu 17 lutego pracownik stawi się do pracy i otrzyma skierowanie na badania. Lekarz prawdopodobnie skieruje pracownika na dodatkowe badania. Pracownik otrzyma zgodę na pracę 20 lutego.
Jak rozliczyć nieobecność pracownika w pracy, spowodowaną brakiem ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania?